Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype
Slutkonferens/Final seminar
Läs mer

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

The County Boards in Östergötland, Södermanland and Kalmar works together in the LIFE Coast Benefit project. Naturvårdsverket (Swedish EPA) is a partner and  contributes to financing. The project started September 1, 2013 and is ongoing until 31 August 2019.

 

Nyheter

09 april, 2019

Snart börjar invigningen av fågeltornet i Strandstuviken och boksläpp av "50 utflykter i sörmländsk natur"!

04 april, 2019

Idag har vi intervjuat brukare som har medverkat i projektet LIFE Coast Benefit. Vi besökte bland annat Sävö gård och fick träffa både arrendatorerna på gården, Janne och Karin, och deras nyfödda la...

22 mars, 2019

Idag har vi planerat restaureringen och kronavlastning av gamla hamlade lindar på ön Svindra inom Svensksundsvikens naturreservat. Om ett par veckor kommer med det var full aktivitet med arborister oc...

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar