Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype
Slutkonferens/Final seminar
Läs mer

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

The County Boards in Östergötland, Södermanland and Kalmar works together in the LIFE Coast Benefit project. Naturvårdsverket (Swedish EPA) is a partner and  contributes to financing. The project started September 1, 2013 and is ongoing until 31 August 2019.

 

Nyheter

08 augusti, 2019

På Eknön i Östergötland har riktigt gamla och knotiga ekar frihuggits. Skogen har fått en struktur med gläntor där solen kan lysa in. Det gynnar växt och djurlivet. Blommande/bärande buskar har sparat...

07 augusti, 2019

Det är roligt att få göra uppföljning så här i slutet av ett projekt. Idag på Lammskär i Östergötlands skärgård. Ett stenbundet beteslandskap som krävt otroligt mycket manuellt arbete för att återigen...

18 juli, 2019

Nu pågår en av de sista restaureringsinsatserna inom projektet. Vass- och tuvfräsning i Svensksundsvikens naturreservat/Östergötland . Det blir stor skillnad när vassen fräses bort. Korna är mycket in...

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar