Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype
Slutkonferens/Final seminar
Läs mer

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

The County Boards in Östergötland, Södermanland and Kalmar works together in the LIFE Coast Benefit project. Naturvårdsverket (Swedish EPA) is a partner and  contributes to financing. The project started September 1, 2013 and is ongoing until 31 August 2019.

 

Nyheter

Slutrapport om projektet

13 december, 2019

”DET ÄR HELHETEN VI ÄR MEST STOLTA ÖVER!” ”Vårt mål är ett fungerande landskap, där inhemska arter och naturtyper kan […]

Läs mer om Slutrapport om projektet

Fåglarna påverkades av LIFE Coast Benefit

13 december, 2019

Uppföljning av fåglar i skärgården, på strandängar och nyanlagda våtmarker Åtgärderna i projektet LIFE Coast Benefit har varit gynnsamma för […]

Läs mer om Fåglarna påverkades av LIFE Coast Benefit

Studiebesök i Baskien

Studiebesök i Baskien

7 juli, 2016

Under en vecka i maj besökte medarbetare från Life Coast Benefit två olika projekt i norra Spanien, LIFE+ Biodiversity and […]

Läs mer om Studiebesök i Baskien

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar