Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar främst med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

Projektets kostnader uppgår till totalt 83 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU är 50 procent. Naturvårdsverket bidrar med 20 miljoner kronor. De tre länsstyrelserna står för resterande finansiering.

LIFE-fondens pengar ska användas inom det nätverk av skyddad natur som utpekats inom EU, sk Natura2000-områden.

Nyheter

16 november, 2018

Nu har strandängarna och betet vid Bråxvik blivit putsade från besvärliga tuvor och delar frästa så aluppslagen minskar och beteshävden får bättre förutsättningar.

16 november, 2018

Nu har en ny skylttavla med info om den unika skärgårdsnaturen kommit på plats på ön Lammskär i Sankt Anna naturreservat.

09 november, 2018

Nu är fågeltornet i Strandstuviken färdigbyggt! Men innan det öppnas för allmänheten ska det slutbesiktigas av en besiktningsman vilket kommer att ske inom de närmaste veckorna. Så håll ut ett tag til...

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar