Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar främst med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

Projektets kostnader uppgår till totalt 83 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU är 50 procent. Naturvårdsverket bidrar med 20 miljoner kronor. De tre länsstyrelserna står för resterande finansiering.

LIFE-fondens pengar ska användas inom det nätverk av skyddad natur som utpekats inom EU, sk Natura2000-områden.

Nyheter

18 april, 2018

Idag samlades markägare och sakkunniga om fågelliv och fiskföryngring på Marsäng, Södermanland. Markägare Lars har tillsammans med sina djur fixat fantastiskt fina naturmiljöer inom projektet Life Coa...

18 april, 2018

Inspirerat av vårt systerprojekt Life Bridging The Gap har vi nu inom Herrborum naturreservat låtit yngre ekar veteraniseras av arborister. Framförallt har blixtnedslag härmats, fågelholkar byggts dir...

17 april, 2018

Vattnet har börjat fylla på i våtmarken på Björnö. Restaurering av våtmarken ingår i LIFE Coast Benefit.

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar