Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

The County Boards in Östergötland, Södermanland and Kalmar works together in the LIFE Coast Benefit project. Naturvårdsverket (Swedish EPA) is a partner and  contributes to financing. The project started September 1, 2013 and is ongoing until 31 August 2019.

The  project LIFE Coast Benefit will launch a final seminar in the beautiful month of May!

Save the date!

14 to 16th of May 2019

We have a successful story to share and celebrate with you! But also lesssons learned in the process to tell about.

Registration starts in March 2019!  Moore infomation will be added here.

Nyheter

11 december, 2018

Måndagen den 10 december påbörjades restaureringen av betesmarker i naturreservatet Horsö-Värsnäs. Området har en lång historia som betesmark och de gamla ekarna är spår från dessa tider. Åtgärderna g...

07 december, 2018

Vad är nu detta? Ju -inspirerat av vårt systerprojekt Life Bridging the gap har vi ställt upp mulmholkar i Herrborum naturreservat. Syftet med holkarna att ge arter som lever i ihåliga gamla träd fler...

06 december, 2018

Besökarna på vackra Sävö i Sörmland är mycket nöjda! Sammanställer besöksundersökning från sommaren och förstår att det här är PLATSEN man måste lägga in på semesterplaneringen! Många besökare har s...

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar