Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype
Slutkonferens/Final seminar
Läs mer

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

The County Boards in Östergötland, Södermanland and Kalmar works together in the LIFE Coast Benefit project. Naturvårdsverket (Swedish EPA) is a partner and  contributes to financing. The project started September 1, 2013 and is ongoing until 31 August 2019.

 

Nyheter

Studiebesök i Baskien

Studiebesök i Baskien

7 juli, 2016

Under en vecka i maj besökte medarbetare från Life Coast Benefit två olika projekt i norra Spanien, LIFE+ Biodiversity and […]

Läs mer om Studiebesök i Baskien

Exklusiva fynd efter naturvårdsbränning i Kvädöfjärdens naturreservat

15 juni, 2016

Två sällsynta brandgynnade växtarter, svedjenäva och brandnäva, har hittats i Kvädöfjärdens naturreservat. Båda arter har en mycket spännande ekologi, där […]

Läs mer om Exklusiva fynd efter naturvårdsbränning i Kvädöfjärdens naturreservat

Östergötlands naturvårdsbränningar är klara

14 juni, 2016

Länsstyrelsen i Östergötland har nu framgångsrikt genomfört alla 4 naturvårdsbränningar inom projektet Life Coast Benefit. I år brände vi på […]

Läs mer om Östergötlands naturvårdsbränningar är klara

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar