Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype
Slutkonferens/Final seminar
Läs mer

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

The County Boards in Östergötland, Södermanland and Kalmar works together in the LIFE Coast Benefit project. Naturvårdsverket (Swedish EPA) is a partner and  contributes to financing. The project started September 1, 2013 and is ongoing until 31 August 2019.

 

Nyheter

23 maj, 2019

Nu blommar den nyrestaurerade ängen i Jungfruvassen för fullt med bla mängder av den slåttergynnade arten smörboll. Passa på att åka dit och njuta av blomningen! Igår hade ängen finbesök av gräsmarksg...

15 maj, 2019

Idag besöker vi öar i Södermanlands skärgård tillsammans med deltagare i slutkonferensen för LIFE Coast Benefit.

15 maj, 2019

Exkursion till Eknön i samband med Life Coast Benefits slutkonferens!

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar