Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar främst med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

Projektets kostnader uppgår till totalt 83 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU är 50 procent. Naturvårdsverket bidrar med 20 miljoner kronor. De tre länsstyrelserna står för resterande finansiering.

LIFE-fondens pengar ska användas inom det nätverk av skyddad natur som utpekats inom EU, sk Natura2000-områden.

Nyheter

17 augusti, 2018

Besök gärna utställningen Äventyret Nynäs vid Nynäs slott där du får lära dig mer om den fina och spännande naturen i Nynäs naturreservat. Här finns också information om förvaltningen av reservatet me...

04 juli, 2018

På jakt efter vilka ekosystemtjänster projektet bidragit med, här hittar Anna och Janni rikligt med orkidéer på Nynäs i Södermanland. Visst blir man blir glad av en sådan blomsterprakt! Pollinering är...

27 juni, 2018

Nu är vår nya kajakbrygga i Kvädöfjärdens naturrservat officiellt invigt! Paddlaren Ulf Wallgren testade och tyckte den var toppen. Det var vi så klart tvugna att fira med lite tårta i solskenet....

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar