Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

The County Boards in Östergötland, Södermanland and Kalmar works together in the LIFE Coast Benefit project. Naturvårdsverket (Swedish EPA) is a partner and  contributes to financing. The project started September 1, 2013 and is ongoing until 31 August 2019.

The  project LIFE Coast Benefit will launch a final seminar in the beautiful month of May!

Save the date!

14 to 16th of May 2019

We have a successful story to share and celebrate with you! But also lesssons learned in the process to tell about.

Registration starts in March 2019!  Moore infomation will be added here.

Nyheter

24 december, 2018

God Jul önskar vi från LIFE Coast Benefit!

20 december, 2018

Idag planeras skogsbetesrestaurering på Ekbosholmens fågelskyddsområde vid Kallsö i Sankt Anna. Till betessäsongen ska de fina gammeltallarna ha mera luft, huslämningen framröjd o gläntor blivit skapa...

14 december, 2018

I höst har projektet varit tillbaka med strandängsåtgärder i Natura 2000-området Ramnö- och Utsättersfjärden. Strandängarna är nu redo för vårens anländande fåglar o förhoppningsvis har framtidens skö...

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar