Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar främst med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

Projektets kostnader uppgår till totalt 83 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU är 50 procent. Naturvårdsverket bidrar med 20 miljoner kronor. De tre länsstyrelserna står för resterande finansiering.

LIFE-fondens pengar ska användas inom det nätverk av skyddad natur som utpekats inom EU, sk Natura2000-områden.

Nyheter

18 maj, 2018

15 maj deltog LIFE Coast Benefit i en naturvårdsbränning i vårt syskonprojekt LIFE Taiga. Bilderna är från slutfasen av bränningen vid Sjömunnen i naturreservatet Allgunnen. Tallskog med inslag av ek....

08 maj, 2018

Idag besöker svenska Life-nätverket Västmanland och Hälleskogsbrännan, den stora skogsbranden från 2014. Det är INTE så se ut efter att våra värdar gjort en kontrollerad naturvårdsbränning i LIFE Taig...

07 maj, 2018

Inom Ämtö naturreservat ska fler ekar och tallar kommer fram i ljuset i igen. Just nu snitslar vi så att våra entreprenörer hittar till de mest prioriterade träden som idag står inträngda och kan röja...

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar