Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar främst med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

Projektets kostnader uppgår till totalt 83 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU är 50 procent. Naturvårdsverket bidrar med 20 miljoner kronor. De tre länsstyrelserna står för resterande finansiering.

LIFE-fondens pengar ska användas inom det nätverk av skyddad natur som utpekats inom EU, sk Natura2000-områden.

Nyheter

08 oktober, 2018

På Eneskär i naturreservatet Vållö röjer skogsvårdsbolsget betesmarker och friställer ekar.

04 oktober, 2018

Några bilder till från tuvfräsningen på Herrborum. Förra vecka kunde man knappt ta sig fram till fots i de mest tuviga partierna nu är hela området slätt och fint och kan lättare putsas av när djuren ...

04 oktober, 2018

Nu har vi Östergötland startat upp restaureringsarbeten på några av våra havsstrandängar. Vi fräser bl a bort tuvor för att underlätta skötseln så att strandängsflora och -fåglar trivs. Först ut var H...

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar