Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype
Slutkonferens/Final seminar
Läs mer

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

The County Boards in Östergötland, Södermanland and Kalmar works together in the LIFE Coast Benefit project. Naturvårdsverket (Swedish EPA) is a partner and  contributes to financing. The project started September 1, 2013 and is ongoing until 31 August 2019.

 

Nyheter

20 februari, 2019

Idag har vi letat efter lämpliga ekar för läderbagge på Askö inför sommarens inventering. Det var inte helt lätt att komma åt mulmen. Tur att vi hade en ihopfällbar stege med oss!

07 februari, 2019

Idag fortsätter stämpling o restaurering på Ekbosholmen vid Kallsö i Sankt Anna. Här blir skärgårdsskogen ljusare, gammeltallar och andra naturvårdsträd lyfts fram och förutsättningarna för beteshävd ...

24 december, 2018

God Jul önskar vi från LIFE Coast Benefit!

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar