Life Coast Benefit

Ljusare kust och skärgård

EU:s Life-fond och Naturvårdsverket delfinansierar projektet.

Life Coast Benefit logotype

Om projektet

Läs mer

Material

Läs mer

Projektet Life Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar främst med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

Projektets kostnader uppgår till totalt 83 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU är 50 procent. Naturvårdsverket bidrar med 20 miljoner kronor. De tre länsstyrelserna står för resterande finansiering.

LIFE-fondens pengar ska användas inom det nätverk av skyddad natur som utpekats inom EU, sk Natura2000-områden.

Nyheter

22 mars, 2018

Nu har projektet Life Coast Benefit fått en pigg och modern design på hemsidan. Välkommen in och titta på hur fint det blev! http://lifecoastbenefit.se/

20 februari, 2018

Ny publikation från LIFE Sustainable Ordunte i Baskien. Om restaurering av torvmarker. Tuvull är en av målarterna i deras projekt. Ger perspektiv på hur mycket skyddsvärt det finns i våra våtmarker. ...

10 februari, 2018

Visning för barnen i Värsnäs

Karta

Projektområden

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet Life Coast Benefit. Totalt ingår 45 olika Natura2000-områden. Se information om alla områden länsvis här!

Sörmland Östergötland Kalmar