Layman Report

2 LIFE COAST BENEFIT PROJEKTET LIFE COAST BENEFIT har arbetat vid kusten och på skärgårdsöar i tre län; under åren 2013 till 2019. Projektet har återskapat livsmiljöer för växter och djur i det rika odlingsland- skapet, levande våtmarker och ljusare skogar. Budgeten var 9,6 miljoner euro och projektet finansierades av EU:s LIFE-fond, Naturvårdsverket och de tre länen tillsammans. Aktiv skötsel av markerna är nödvändigt för att bevara de arter som är beroende av bete, slåtter, eller naturliga störningar som brand. Södermanland Östergötland Kalmar NATURA 2000 är ett nätverk för skyddad natur. Nätverket kom till inom EU för att hejda utrotning av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Varje medlemsland i EU är skyldigt att skydda värdefull natur genom att utse skyddade Natura 2000-områden och vårda dessa så att naturvärdena bevaras eller förstärks. LIFE är EU:s miljöfond och har delfinansierat LIFE Coast Benefit-projektet. Målen för delprogrammen Natur och Biologisk mångfald samt Miljöprogram är att bidra till genomförandet av EU:s politik och lagstiftning för natur och biologisk mångfald, samt att främja integrering med andra politikområden. För dig som vill veta mer finns det information kring LIFE på Naturvårds- verkets och EU:s webbplatser.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzM4MDc1