Artiklar

Skriv ut

Exklusiva fynd efter naturvårdsbränning i Kvädöfjärdens naturreservat

Publicerad 15 juni, 2016

Två sällsynta brandgynnade växtarter, svedjenäva och brandnäva, har hittats i Kvädöfjärdens naturreservat. Båda arter har en mycket spännande ekologi, där fröna kan ligga upp till 100 år i marken i väntan på att de rätta förhållandena ska inträffa för att kunna gro.

Naturvårdsbränningen under augusti 2015 har till vår stora glädje nu väckt nävorna ur sin törnrosasömn. Nu kan de nya plantorna fröa av sig och nya fräscha frön hamnar i marken i väntan på nästa brand.

Brandnäva Jan Aronsson webb
Foto: Jan Aronsson

Brand- och svedjenävan har totalt sett begränsad utbredning, både i Sverige och i världen. När det gäller världen förekommer de så vitt känt endast i Europa, med klar tonvikt på Norden och Medelhavsområdet. I Norden är brandnävan endast känd från Sverige medan svedjenävan har stor utbredning även i södra Finland och något i södra Norge.

Syftet med naturvårdsbränningar är att skapa livsmiljöer för brandberoende och brandgynnade arter. Naturreservatet ligger i en trakt där det naturligt har brunnit med jämna mellanrum.

Under sommaren 2016 pågår även en inventering av brandgynnade insekter och vi väntar med spänning på resultaten därifrån.

Svedjenäva Jan Aronsson webb
Foto: Jan Aronsson
Fler artiklar