Tillstånd och beslut

Skriv ut

Tillstånd och beslut

Vissa åtgärder i projekt LIFE Coast Benefit kräver formella prövningar och beslut från särskild lagstiftning för att kunna genomföras. Här nedan kan du ta del av sådana tillstånd och beslut som är beviljade.

 

Vattenverksamhet

Beslut om vattenverksamhet Rågö SE0220231

Beslut om vattenverksamhet Horsö-Värsnäs SE0330158

Beslut om vattenverksamhet Rågö (Västervik) SE0330164

Beslut om vattenverksamhet S. Malmö SE0330253

 

Förprövning av djurstallar

Beslut om förprövning av djurstall Nynäs SE0220126

Beslut om förprövning av djurstall Rågö SE0220231

Beslut om förprövning av djurstall Björkö SE0330186

 

Bygglov

Beslut om bygglov kaj Rågö SE0220231

Bygglov – Ansökan och Anmälan Strandstuviken SE0220020

 

Samråd miljöbalken

Samråd väg Harsö SE0220129

Samråd väg Ringsö SE0220129

Samråd väg mm Rågö SE0220231

Samråd väg Askö SE0220439

 

Dispenser skyddade områden

Dispens djurstall Rågö SE0220231

Beslut om tillstånd för lövblås och hund Sörmland

Beslut om tillstånd att beträda fågelskyddsområden Södermanland

Beslut om tillstånd för lövblås och hund Östergötland

Beslut om dispens tillträdesförbud Strandstuvikens SE0220020

Beslut om bifall strandskydd och dispens Strandstuviken SE0220020