29 Bokö

Skriv ut

Bokö

Bokö naturreservat ligger inom den smalaste delen av Östergötlands skärgård. I övärlden kan Du finna både innerskärgårdens lummiga lövträdsgrönska och ytterskärgårdens kala klipphällar ut mot det öppna havet.

 

Bokö naturreservat omfattar öarna Bokö, Brånnholmen, Långholmen och ett femtontal mindre öar och skär. Bokö var förr i tiden det största fiskeläget i den här delen av östgötaskärgården. Numera finns endast ett fåtal bofasta kvar. I dag sköts det vackra odlingslandskapet av en bofast brukare på uppdrag av Länsstyrelsen. För att bevara de gamla lantraserna betas markerna av Ringamålakor och Roslagsfår. Strandängarna sköts med slåtter och har en rik kustpräglad flora, tex blåsklöver, bunge, darrgräs och dvärgarun.

Väster om fiskeläget ligger en ekhagmark med trä- och stengärdesgårdar, odlingsrösen och hamlade lindar och askar. I hagmarken finns en rik flora med Adam och Eva, buskstjärnblomma och korskovall. På Brånnholmen finns hällmarker, där det växer orörd skog med grova tallar. På den sydöstra stranden kan Du se vackra vittringsmönster i berggrunden. Övärlden öster om Bokö består av tallskogsbevuxna öar. Fågellivet är rikt i övärlden och här finns bl. a. svärta och rikligt med ejder. Vissa av öarna är fågelskyddsområden. Skyddade öar är markerade med skyltar som anger när tillträdesförbud råder. I jordfyllda skrevor på de kalare klipporna och skären, som ligger exponerade ut mot havet, lyser gul fetknopp, gräslök, styvmorsviol och fackelblomster.

I projektet Life Coast Benefit kommer en liten strandäng att restaureras med tuvfräsning.

1 hektar kommer att röjas och träd nyhamlas.