Uppföljningsrapporter

Skriv ut

Uppföljningsrapporter

Här finner du rapporter och material som tagits fram för att följa upp åtgärder som genomförs i projektet. Vissa av uppföljningarna kommer att kunna följas och ge vissa svar under projektet, andra ligger till grund för uppföljning som kan göras senare.

 

Kustfåglar

Uppföljning kustfåglar Södermanland

Uppföljning kustfåglar Östergötland

Uppföljning kustfåglar Kalmar

 

Strandängsfåglar

Uppföljning strandängsfåglar Östergötland förutom Eknön

Uppföljning strandängsfåglar Eknön SE0230135

Uppföljning strandängsfåglar Södermanland

 

Trädinventering

Uppföljning trädinventering Södermanland

Uppföljning trädinventering Östergötland

Uppföljning trädinventering Kalmar

 

Naturvårdsbränning

Uppföljning före naturvårdsbränning Nynäs SE0220126

Uppföljning naturvårdsbränning Ämtö SE0230055

Uppföljning naturvårdsbränning Vänsö SE0230055

Rapport insektsinventering Kuggholmen SE0230090 Vänsö SE0230055

Uppföljning Kuggholmen SE0230090

Uppföljning naturvårdsbränning Kvädö SE0230138

Rapport insektsinventering Ämtö SE0230055 och Kvädö SE0230138

 

Gräsmarker

Uppföljning gräsmarker Södermanland

Uppföljning gräsmarker Östergötland

 

Socioekonomisk studie

Rapport socioekonomisk studie

 

Dokumentation våtmarker

Dokumentation före åtgärd Horsö-Värsnäs SE0330158

Dokumentation av vegetation före åtgärd Rågö hamn SE0330164