Uppföljningsrapporter

Skriv ut

Uppföljningsrapporter

Här finner du rapporter och material som tagits fram för att följa upp åtgärder som genomförs i projektet. Vissa av uppföljningarna kommer att kunna följas och ge vissa svar under projektet, andra ligger till grund för uppföljning som kan göras senare.

Samlad rapport om påverkan på fåglar

Effekter på fågellivet av åtgärder inom LIFE Coast Benefit

Kustfåglar

Uppföljning kustfåglar Södermanland

Uppföljning kustfåglar Östergötland

Uppföljning kustfåglar Kalmar

 

Strandängsfåglar

Uppföljning strandängsfåglar Östergötland förutom Eknön

Uppföljning strandängsfåglar Eknön SE0230135

Uppföljning strandängsfåglar Södermanland

 

Trädinventering

Uppföljning trädinventering Södermanland

Uppföljning trädinventering Östergötland

Uppföljning trädinventering Kalmar

Inventering av läderbagge

Inventeringsrapport för läderbagge Södermanland

Inventeringsrapport för läderbagge Östergötland

Inventeringsrapport för läderbagge Södermanland

Naturvårdsbränning

Uppföljning före naturvårdsbränning Nynäs SE0220126

Uppföljning naturvårdsbränning Ämtö SE0230055

Uppföljning naturvårdsbränning Vänsö SE0230055

Rapport insektsinventering Kuggholmen SE0230090 Vänsö SE0230055

Uppföljning Kuggholmen SE0230090

Uppföljning naturvårdsbränning Kvädö SE0230138

Rapport insektsinventering Ämtö SE0230055 och Kvädö SE0230138

Flygbildstolkning

Flygbildstolkning och analys Södermanland

Flygbildstolkning och analys Östergötland

Flygbildstolkning och analys Kalmar

 

Gräsmarker

Uppföljning av gräsmarkflora, inom projektet Life Coast Benefit

 

Socioekonomisk studie mm

Socioekonomiska effekter av projektet LIFE Coast Benefit

Social acceptans för projektet Life Coast Benefit

Ekosystemtjänster som skapats av projektet Life Coast Benefit

Intervjustudie om traditionell ekologisk kunskap i skärgården

Dokumentation våtmarker

Uppföljning fisk Horsö-Värsnäs SE0330158

Uppföljning av lagun Rågö SE0330164

Marin inventering Storö SE0330106