7 Sävö

Skriv ut

Sävö

Hela Sävö präglas av kulturpåverkan i form av åkerbruk, ängsbruk, betesdrift och skogsbruk. Landskapet är småbrutet med åkrar och tidigare ängsmarker lokaliserade till dalstråken och de äldre betesmarkerna förlagda till berg, kullar och skogsmark.

 

 Medelålders ekar pryder kantzonerna mellan berg och de forna ängsmarkerna och åkrarna. Även mycket grova träd förekommer och andra trädslag som lind, ask och tall. På södra Sävö finns välbevarade rester av ängsbruk och lövtäktsbruk. Naturvårdande återhamling av gamla träd och nyhamling av främst unga lindar har genomförts under det senaste decenniet. Även slåtter har återupptagits. I skogen som har tydlig betesprägel dominerar tall med ett markant inslag av ek i anslutning till bebyggelsen. Stränderna är omväxlande, ofta låglänta alkärr eller betade strandängar.
I projektet Life Coast Benefit ska ca 85 nya träd hamlas på Sävö. För att bära den kulturhistoriska traditionen vidare in i nästa generation och för att säkra den rika livsmiljö som just hamlade träd är.