27 Kråkmarö-Fångö

Skriv ut

Kråkmarö-Fångö

Skärgården Gryt består av en mängd öar och skär. Merparten av dessa ingår i befintliga naturreservat eller i fågelskyddsområden.

 

 Det är inte många kustområden i världen som kan mäta sig med den unika skärgården som finns i Östersjön. Merparten av berggrunden består av gnejs och granit. Ibland finns även ett tunnare jordtäcke på de yttersta skären, men oftast är de helt renskrapade. På större öar, eller där jordlager har kunnat lagras i skrevor och sänkor, finns skog och ibland betesmarker och åkrar.

I Projektet Life Coast Benefit ska 1,4 hektar skogsbete på ön Sandskär, restaureras genom att öppna gläntor och plocka ris och återinföra betesdrift.

Inom mindre lövskogsbestånd, knappt en hektar totalt, ska gran och tall tas bort för att bevara den ljusöppna lövskogen.