28 Dannskären

Skriv ut

Dannskären

Dannskären är en grupp av små skär som ligger i ytterskärgården i Gryt i Valdemarsvisk kommun. Berggrunden består av gnejs. Yttre Dannskär är ett stort fågelskär som är översållat med strandbaldersbrå och gräslök.

 

Dannskären är en grupp av små skär som ligger i ytterskärgården i Gryt i Valdemarsvisk kommun. Berggrunden består av gnejs. Yttre Dannskär är ett stort fågelskär som är översållat med strandbaldersbrå och gräslök. På öns norra del finns flera hällkar där det bland annat växer fackelblomster och rosenpilört. I övrigt dominerar gul fetknopp, kärleksört och på några ställen styvmorsviol. På ön förekommer även kvanne, vänderot och kråkvicker. Inre Dannskär är betydligt klippigare och hyser nästan ingen vegetation av kärlväxter på stora delar. Här finns flera grunda vikar och ett sund delar ön i två delar. I anslutning till det allt som oftast torra sundet växer en del al och i en sänka uppe på ön växer vide, björk, lundbräken och hallon. I kanterna växer kråkbär, gullris och fackelblomster. Fågellivet på öarna är mycket rikt. Enligt kustfågelinventeringen från 1997 häckade inte mindre än 17 kustfågelarter här. Intressantast av dessa är nog en stor koloni med skräntärna, svärta, labb, roskarl, silltrut, tobisgrissla och tordmule.
I projektet Life Coast Benefit kommer man en organistion för hur man ska jaga mink ordnas. Man kommer att hålla koll på om minkar yker upp på fågelskären och prederar på fågelkolonierna. Om det blir problem kommer man att jaga mink.