Artiklar

Skriv ut

Fåglarna påverkades av LIFE Coast Benefit

Publicerad 13 december, 2019

Uppföljning av fåglar i skärgården, på strandängar och nyanlagda våtmarker

Åtgärderna i projektet LIFE Coast Benefit har varit gynnsamma för de lite mer specialiserade kustfåglarna och strandängsfåglarna. Sötvattensfåglar och arter som lever en stor del av sina liv i högre gräs- och vassvegetation gått tillbaka. Minskat har också ejder och svärta som häckfåglar i objekten, möjligen till viss del som en effekt av röjningsinsatserna, men i synnerhet ejder minskar också dramatiskt längs hela östersjökusten så minskningen i projektområdet kan bero på generella omvärldsfaktorer. Restaureringarna av kustvåtmarker har dragit till sig häckande änder, skogssnäppa, grågås, sothöna, tofsvipa och enkelbeckasin.

Läs hela rapporten om fåglarna här:

Effekter på fågellivet av åtgärder inom LIFE Coast Benefit

Fler artiklar