Artiklar

Skriv ut

Sveriges Radio rapporterar

Publicerad 19 maj, 2015

I dagarna kan man börja se resultat längs kusten av EU-projektet Life Coast Benefit, som ska återskapa äldre landskapstyper med bete och hagmarker.

Blomsterprakten är slående i den hage som är målbilden för hur det ska bli när restaureringen är klar. Anna Ingvarsson länsstyrelsens projektkoordinator visar en låsbräken, en bara ett par centimeter stor ormbunke som är ett slags kvitto på områdets kvaliteter. – Den här marken som vi ska titta på nu där växer det fullt av Adam o Eva, en liten orkidé med två olika färger, en som är violett och en som är gul. Sen har vi massa gullvivor här och kattfot växer här borta också. Och vi har en del andra arter som visar på att det varit betat under lång tid, säger Anna Ingvarsson. Igenväxningen av hag- och betesmarker är ett av de största hoten mot många växter, insekter och fåglar, enligt den nya rödlistan över hotade arter som just släppts.

Ta del av hela artikeln, klicka här.

Adam och Eva
Adam och Eva
Fler artiklar