Filmer

Skriv ut

Den levande skärgården. En film som beskriver hur LIFE Coast Benefit varit avgörande för en levande skärgård.

 

Henrik Rudberg, djuransvarig på Nynäs egendom, berättar om vad projektett LIFE Coast Benefit betytt för djurhållningen.

Ann-Christine Johansson berättar om hur hon samarbetat med Länsstyrelsen för att utformningen av fågeltornet vid Strandstuviken skulle bli funktionellt för personer med nedsatt rörlighet.

Dag Blomqvist arrenderar mark som restaurerats inom LIFE Coast Benefit och berättar om hur han upplevt projektet.

Janne och Karin på Sävö berättar om att LIFE Coast Benefit lärt dem mer om hur man ska hamla träd, så att de kan arbeta vidare med det efter projektet.

Anna Ingvarson, reservatsförvaltare berättar om projektet LIFE Coast Benefit