Slutrapport

Skriv ut

LIFE Coast Benefit

Final_report LIFE Coast Benefit 2019

 

Bilagor till slutrapporten

(tekniska delen, exkl bilagor för bilder som finns tillgängliga på andra delar av webbplatsen)

Bilaga 1 C-actions areas and meters per site

Bilaga 2 påverkan på naturtyper

Bilaga 3 Sammanställning informationsmöten

Bilaga 4 Gantt schema

Bilaga 5 Skötselplan för SE022126 Nynäs

Bilaga 6 A2 sammanställning av falla dispenser och laglig prövning i action A2

Bilaga 7 Bygglov toaletter inom Skärgårdsreservaten SE0220129

Bilaga 8 Bygglov och enskilt avlopp, toaletter inom Stendörren SE0220218

Bilaga 9 Bygglov och enskilt avlopp, toaletter inom Askö SE0220129

Bilaga 10 Strandskyddsdispens, toaletter inom Svanviken-Lindbacke SE0220017

Bilaga 11 Strandskyddsdispens, toaletter inom Skärgårdsreservaten SE0220129

Bilaga 12 Strandskyddsdispens, toaletter inom Stendörren SE0220218

Bilaga 13 Strandskyddsdispens, toaletter inom Askö SE0220439

Bilaga 14 Bygglov och enskilt avlopp, toaletter inom Svanviken SE0220017

Bilaga 15 Sammanställning arbetsplaner

Bilaga 16 Utrustnigslista

Bilaga 17 SE0230055 Sankt Anna o Gryt_Ängelholm NR Arbetsplan

Bilaga 18 SE0230090 Bråviken Yttre Arbetsplan

Bilaga 19 SE0230126_Svensksund_Arbetsplan_juni 2019

Bilaga 20 SE0230135_Eknön_Arbetsplan

Bilaga 21 SE0230138_ÅsvikelandetKvädö_version 2

Bilaga 22 SE0230139_Dannskären_Arbetsplan

Bilaga 23 SE0230142_Bokö_Arbetsplan

Bilaga 24 SE0230151_Uggelö_Arbetsplan

Bilaga 25 SE0230180_Herrborum_Arbetsplan 2018 Version 2

Bilaga 26 SE0230266_Uggelholmarna_Arbetsplan

Bilaga 27 SE0230328 Missjö NR_ arbetsplan

Bilaga 28 SE0230370_Stora Rimmö_arbetsplan

Bilaga 29 SE0230376_Bråxvik_arbetsplan

Bilaga 30 SE0230378_Ramnö och utsättersfjärden_arbetsplan

Bilaga 31 SE0230395_Arnö_arbetsplan

Bilaga 32 SE0330099_Arbetsplan Björnö

Bilaga 33 A5 SE0230055 Ämtö

Bilaga 34 A7 sammanställning av upphandling

Bilaga 35 Avtal Nynäs SE0220126 Ladugård 30 år

Bilaga 36 Organisation för minkbekämpning

Bilaga 37 Sammanställning av skyltar

Bilaga 38 Effekter på fågellivet av åtgärder inom LIFE Coast Benefit

Bilaga 39 Inventeringsrapport för läderbagge Södermanland

Bilaga 40 Inventeringsrapport för läderbagge Östergötland

Bilaga 41 Inventeringsrapport för läderbagge Kalmar

Bilaga 42 a Flygbildstolknng och analys Södermanland

Bilaga 42 b Flygbildstolknng och analys Östergötland

Bilaga 42 c Flygbildstolknng och analys Kalmar

Bilaga 43 a Uppföljning av värdefulla träd i Södermanlands län

Bilaga 43 b Uppföljning av skyddsvärda träd i Östergötland

Bilaga 43 c Uppföljning av skyddsvärda träd Kalmar

Bilaga 44 Marin inventering Storö SE0330106

Bilaga 45 Uppföljning fisk Horsö-Värsnäs SE0330158

Bilaga 46 Uppföljning av lagun Rågö SE0330164

Bilaga 47 Uppföljning av gräsmarkflora, inom projektet Life Coast Benefit

Bilaga 48 Intervjustudie om traditionell ekologisk kunskap i skärgården

Bilaga 49 Socioekonomiska effekter av projektet LIFE Coast Benefit Bilaga

50 Ekosystemtjänster som skapats av projektet Life Coast Benefit

Bilaga 51 Social acceptans för projektet Life Coast Benefit

Bilaga 53 The unique archipelago landscape-a legacy of archipelago farming in the past-eng_original

Bilaga 54 LifeCoastBenefit-leaflet

Bilaga 55 Arbete pågår Missjö Brottskärsområdet SE0230328

Bilaga 56 Arbete pågår Missjö Högholmsområdet SE0230328

Bilaga 57 Arbete pågår Missjö Södra Kärröklapp mm SE0230328

Bilaga 58 Ämtö ledkarta SE0230055

Bilaga 59 LIFE Coast Benefit – återskapar ljusare kust och skärgåd

Bilaga 60 LIFE Coast Benefit Restoring a brighter coastline and archipelago

Bilaga 61 Utställning Naturum Stendörren del 1

Bilaga 61 Utställning Naturum Stendörren del 2

Bilaga 62 Utställning Naturum Tåkern_del 1

Bilaga 62 Utställning Naturum Tåkern_del 2

Bilaga 63 Deltagarlista slutseminarium

Bilaga 64 Program slutkonferens 14-16 maj

Bilaga 65 E6 Statistik web-plats

Bilaga 68 Samlade artiklar sedan okt 2018

Bilaga 69 a After-LIFE Conservation plan LIFE Coast Benefit

Bilaga 69 b After LIFE Conservation plan LIFE Coast benefitar

Bilaga 70 Outcomes final tables

Bilaga 71 Independent Audit report Life Coast Benefit

Bilaga 72 Certified Internal Auditor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%