Program

Skriv ut

Slutkonferens 14-16 maj 2019

Ladda ner program på svenska:
Program slutkonferens 14-16 maj

Download schedule in English:
Final Seminar May 14-16

Sista dag för anmälan 2019-04-23. Till anmälningsblanketten

 

Tisdag 14 maj

10.00 Kaffe och registrering

11.00 Välkommen! Konferensen startar.

Skärgården nu och det biologiska kulturarvet.

Medverkande Tommy Ek, Naturvårdsverket och projektmedlemmar

Projektledning en reflektion – projektekonom och projektledare

12.30 Lunch

Ljusare skogar snabba resultat med naturvårdsbränning, avverkning av ensartade skogsbestånd, veteranisering med arborister och hamling av MÅNGA träd.

Gräsmarker med artrikedom resultat av gräsmarksrestaurering, hävdberoende arter – hur snabbt kommer de tillbaka?

14.30 – 15.00 Kafferast

Våtmarker och strandängar – anläggning av våtmarker, maskinåtgärder på strandängar och återvändande fåglar. Snabba processer med tydliga resultat! Fåglar och nya betesarealer!

Fåglar och skär – hur står det till med kustens fåglar? Vad har projektet bidragit med? Sakkunnig Lars Gezelius ger sin bild av hur det går för fåglarna i skärgården.

Minkjakt – hur har det fungerat att bygga en jaktorganisation? Hur gör man egentligen när man jagar minkar? Vi vill förhindra att enstaka minkar ödelägger hela fågelkolonier under häckningstiden.

16.35 – 17.00 Presentation av fältdagen och praktiska anvisningar för konferensmiddag

18.30 Konferensmiddag på Arbetets muséum, Restaurang Laxholmen

 

Onsdag 15 maj

Resa 1 Södermanland Skärgårdsmiljöer, lång båttur

Resa 2 Östergötland Skärgårdsmiljöer, lång båttur

Resa 3 Östergötland trädvård/insekter, endast kort båttransport

 

Torsdag 16 maj

8.00 Föredrag

Ekosystemtjänster i Life Coast Benefit

Pollinering Magnus Stenmark PhD, inspirationsföreläsning om hur pollinerare utnyttjar landskapet.

9.30 – 10.00 Kafferast

Socioekonomiska effekter av projektet

Projektets framgångsfaktorer – paneldebatt

Besöksupplevelser i projektområden

Avslutande summering

12.30 Lunch