Beskrivning av fältbesök

Skriv ut

Ladda ner beskrivningarna på svenska: 
Utflyktsbeskrivningar 15e maj

Download the tour description in English:
Tour description May 15

Sista dag för anmälan 2019-04-23. Till anmälningsblanketten

Skärgårdstur i Södermanland

Vi lämnar Norrköping kl 08:00 och reser med buss till Trosa för en heldag i den Sörmlänska skärgården med en turbåt. Ca 16:30 kliver vi av båten i Stendörren naturreservat och reser tillbaka till Norrköping med buss.

Sörmlands skärgård består av över 3 000 öar, kobbar och skär. Här finner du en säregen biologisk mångfald såväl på land som i Östersjön bräckta vatten. På några av de större öarna bor några öbor som lever på jordbruk, turism och entreprenadskap. Här bedrivs ett traditionellt odlingslandskap med betesdrift, ängsskötsel och hamling, som innebär att höga natur- och kulturmiljövärden kan bevaras. Båten vi stiger på avgår från den lilla idylliska hamnstaden Trosa  som styr  mot Askö och Nynäs/Stendörren. Under färden gör vi strandhugg och tittar på åtgärder som genomförts inom Life Coast Benefit.

Guiderna kommer bland annat berätta om:

  • Skärgårdsjordbruk och restaureringsinsatser
  • Fågellivet i skärgården
  • Hamling och grova träd

Skärgårdstur i Östergötland

Vi lämnar Norrköping kl 08:00 och reser med buss till Arkösund för en heldag i den östgötska skärgården med en turbåt som heter M/S Ellen af Harstena https://www.visitostergotland.se/en/start/277163/M-S-Ellen-af-Harstena/.

Ca 16:30 kliver vi av båten i Tyrislöt och reser tillbaka till Norrköping med buss.

Vi kommer att få en helhetsupplevelse av ett frodigt och lummigt skärgårdslandskap med levande lantbruk och djurhållning. Vi rör oss också i kargare miljöer och upplever det rika fågellivet, häckningssäsongen är i full gång så vi får inte störa och komma allt för nära! Havsörnar brukar dyka upp och ta sig en titt på besökare i skärgården!

Vi stiger iland på några av de öar där LIFE Coast Benefit jobbat med restaureringar.

Guiderna kommer bland annat berätta om:

  • Skärgårdsjordbruk och restaureringsinsatser
  • Naturvårdsbränning
  • Fågellivet
  • Minkjakt för att minska predation på fågelkolonier

Fantastiska vårmiljöer i lövskog och beten, för artälskare och skönhetstörstande

Vi lämnar Norrköping kl 08:00 och reser med buss till Stegeborg för en kort båttransport till Eknöns naturreservat. Vid lunchtid återvänder vi till fastland för mat och kort busstransport till Herrborums naturreservat. Vid 16:30 går bussen tillbaka till Norrköping.

Vi kommer att besöka två absoluta toppobjekt vad gäller trädmiljöer i en vårtid när både flora och fågelsång är bedårande. De båda naturreservaten har ovanligt många gamla och grova träd som håller extremt höga naturvärden. I Östergötland är det oftast ekar som dominerar bland värdefulla träd, så även här – läderbaggen (Osmoderma eremita) förstår att uppskatta grannskapet! Men det finns även en mycket värdefull insektsfauna knuten till triviallöv! Åtgärderna i projektet har anpassats för att alla höga värden ska få plats!

Guiderna kommer bland annat berätta om:

  • Naturvårdsinsatser med avverkning, veteranisering av träd och betesplanering
  • Hamlade träd och skötselbehov för grova träd, Vikki Bengtson (Pro Natura) specialist på trädvård
  • Insektsvärden knutna till triviallöv, Nicklas Jansson PhD (Länsstyrelsen Östergötland) insektsexpert